2 Korintiërs 9:8

‘God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk’.

Wat is diaconie? 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen.   Vanaf het begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.   Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap zorgde ervoor dat steeds meer mensen geraakt werden en veranderden in mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.   

Hoe geven wij vandaag inhoud aan het grote gebod van de naastenliefde in de wereld binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg?  

De diakenen van een gemeente zijn de mensen die proberen de hulp praktisch te maken met behulp van gemeenteleden. De diakenen moeten er voor zorgen dat niemand tekort komt en iedereen voldoende hulp krijgt, deze opdracht krijgen zij mee bij de bevestiging  Dit geldt voor binnen de eigen gemeente, voor de mensen in de plaatselijke gemeente en  voor mensen elders in de wereld die hulp nodig hebben. 

Binnen de eigen gemeente 

geeft de diaken leiding aan het diaconaat van de gemeente. Dat doen ze door de gemeenteleden toe te rusten, hen te stimuleren en te motiveren om dienstbaar te zijn aan de naaste en daarin zelf een voorbeeld te zijn. En door te zorgen voor een goede voortgang van het diaconale werk van de gemeente. Om nood te kunnen lenigen zijn gaven nodig. Deze gaven inzamelen en uitdelen, vraag en aanbod met elkaar in contact brengen, is ook een taak van de diaken. Gaven inzamelen en uitdelen is veel meer dan alleen zorgen dat de collectezak rondgaat en het goed uitgeven van het bijeengebrachte geld. ‘Gaven’ is zoveel meer dan geld. 

In de plaatselijke gemeente 

werken we samen met nog 10 andere gemeenten in het Diaconale Platform, dat valt onder Samen 010. Samen 010 voert voor en met een groot aantal Capelse kerken en vrijwilligers een aantal vrijwilligersprojecten uit met als doel kwetsbare mensen een handje te helpen totdat ze zichzelf kunnen helpen. De lopende projecten zijn: 


In de wereld 

hebben we aandacht hebben voor wereldwijde noden en verdelen we de giften voor daar waar de nood het hoogste is. Bijzonder project hierin is Stichting Sarfath. 

 

Iedereen kan meewerken aan het werk van de diaconie door 

  • Het bezoeken van zieken, eenzamen en ouderen.
  • Budgetmaatje van iemand zijn via Samen 010  
  • Het geven van allerlei praktische hulp aan kerkleden of anderen via Hipcapelle  
  • Maatje zijn van statushouders via Vluchtelingenwelzijn  
  • Helpen als vrijwilliger bij het werk van de Voedselbank 

Kortom, we willen, samen met de gemeente, helper zijn voor diegene die geen helper heeft .  

 

Contact opnemen met de diaconie 

Heeft u/jij vragen, behoefte aan een gesprek, misschien hulp nodig of wilt u ons helpen in een van de projecten, neem dan gerust contact op met de diaconie. Wij kijken graag waar en hoe we hulp kunnen bieden. Dat kan via  [email protected]