Woorden van afscheid en antwoord

De kerkenraad van onze buurgemeente Capelle aan den IJssel-Noord, met wie we het gebouw maar ook vooral geschiedenis delen schreef een brief om te vertellen dat hij besloten heeft om het kerkverband van de GKv te verlaten. Deze brief, die aan alle kerken gestuurd werd, staat op hun website. Als reactie schreef onze kerkenraad een brief waarin, naast afscheidswoorden, inhoudelijk ingegaan wordt op wat Capelle-Noord schrijft. 

Generale Synode Goes 2020:

De synode van Goes 2020 nam een aantal besluiten, als antwoord op verzoeken om de besluiten van GS Meppel 2017 te herzien. De besluiten om de ambten op te stellen voor vrouwen bleven gehandhaafd. Wel werd een nieuwe onderbouwing gegeven.

Dominee Rob Vreugdenhil legde deze besluiten uit in vier korte video’s

De kerkenraad van Capelle Noord schreef een notitie over deze besluiten en stuurde die aan de kerken toe, met het verzoek om te reageren. Namens de kerkenraad van Zuid/West schreef ds. Rob Vreugdenhil een reactie-brief.
De notitie van Capelle-Noord is te vinden op hun eigen website

Publieksversie van het synode rapport over M/V-ambt

Achter het laatste besluit van de generale synode over vrouwelijke ambtsdragers ligt een dik rapport ‘ Elkaar van harte dienen‘. Het is een waardevol stuk werk, maar wel wat dik en niet voor ieder even toegankelijk. Daarom heeft de commissie, op verzoek van de synode, er een publieksversie van gemaakt. Daarbij zitten ook verwerkingsvragen, bijvoorbeeld voor gezamenlijke studie. 

Generale Synode Meppel 2017

De Generale Synode Meppel 2017 nam een aantal besluiten over man/vrouw en ambt. N.a.v. bezwaren, o.a. van de kerkenraad van Capelle-Noord, schreef ds. Rob Vreugdenhil een aantal artikelen waarin in gesprek gegaan wordt over deze bezwaren. Deze artikelen zijn beschikbaar, op te vragen per mail bij ds. Vreugdenhil.

In een aantal korte video’s heeft onze dominee uitleg gegeven over het onderwerp


Hoe zit het nu, met die synodebesluiten over vrouwelijke ouderlingen en zo?

Genesis 1 tm 3 en de zwijgteksten

‘Niet heersen maar dienen’ en diversiteit in de kerk

Het gezag van de bijbel en één of twee lijnen